VERDI- OG LÅNETAKST

Type bolig

Areal 

Pris

Leilighet

fra 50 m2

4 000

Leilighet

fra 100 til 180 m2

4250

Enebolig/rekkehus

Mindre enn 150 m2

5 000

Enebolig/rekkehus

Fra 50  til 100 m2

6 500

 

 

 

 

 

 

BOLIGSALGSRAPPORT

Type bolig

Areal

Pris

Leilighet

fra 50 m2

6 500

Leilighet

fra 100 til 180 m2

10 000

Enebolig

Mindre enn 50-150 m2

10 000

Enebolig

Mindre enn 150 m2

12 000

Tillegg for mer enn 2 våtrom

Pr rom

1 250

 

VÅTROMSRAPPORT TILSTANDSRAPPORT

Type bolig

 

Pris

KUN VÅTROM

PR TO VÅTROM

3750

Næringseiendommer

Type bolig

Timepris

Næring etter medgått tid

kr 1250

 


Byggelånskontroll

Type bygg

Pris

Bolig

pr time kr 1250 inkl mva.


KJØRING

Pr. Km, Pris: kr. 10,-